Copyright © 2015 by "P.Z.C. d.o.o."   •   Sva prava pridržana   •   E-Mail: pzc@pzc-bjelovar.hr
red. br. NARUČITELJ NAZIV GRAĐEVINE GODINA IZVEDBE
1. HRVATSKE CESTE d.o.o. ZAGREB Obnova državne ceste, dionica 17, državna cesta D2 Lozan - Virovitica 2004-2005
2004-2014 god. Obnova državne ceste, dionica 16, državna cesta D2 Kloštar Podravski - Lozan 2005-2006
Obnova državne ceste, dionica 7, državna cesta D28 Bjelovar- Patkovac 2008-2010
Obnova kolnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na državnoj cesti D26 na dionici Dragičevci-Čazma 2014
2. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Strojna sanacija županijske ceste ŽC 2182, dionica St. Skucani-Kapela na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2009
2009-2012 god. Strojna sanacija županijske ceste ŽC 3082, dionica Miklouš-Kapela na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2009
Rekonstrukcija raskrižja Ulica Franjevačke, A. Hebranga, B. Bušića i P.B. Vene u ROTOR raskrižje, te rekonstrukcija dijela Franjevačke ulice i Ulice A. Hebranga u Bjelovaru 2009
Strojna sanacija ŽC 3086 Đurđic na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2009
Sanacija i modernizacija županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2012
3. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE, KRIŽEVCI Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2236 dionica Donje Zdjelice 2012
2012-2014 god. Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2232 dionica Prugovac-Suha Katalena 2012
Obnova županijske ceste ŽC 2214 Đurđevac-Kalinovac 2013
Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2185 Novo Virje 2014
Obnova kolnika na županijskoj cesti ŽC 2236 Miholjanec 2014
4. GRAD BJELOVAR Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u dijelu naselja Sjever 2 u Bjelovaru 2009-2010
2009-2010 god. Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2010
Rekonstrukcija Istarske ulice u Bjelovaru 2011
Rekonstrukcija južnog dijela Trga S. Radića, Ul. S.S. Kranjčevića i dijela Ulice P. Miškine u Bjelovaru 2011
Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2011
Rekonstrukcija Ulice Janka Draškovića u Bjelovaru 2012
Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2012
Izgradnja nogostupa u dijelu Križevačke ceste i dijelu Klokočevca - faza 2 2012
Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u naselju Sjever 1-1 2012
Izgradnja infrastrukture u Ulici dr. J. Jagodića i Prilazu ulici dr. J. Jagodića u Bjelovaru 2013
Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u dijelu Ulice M.J. Zagorke 2012-2013
Rekonstrukcija Ulice V. Vidrića u Bjelovaru 2013
Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2013
Rekonstrukcija Ulice Milana Šufflaya u Bjelovaru 2014
Izgradnja pješačko-biciklističke staze u Novoseljanskoj ulici u Bjelovaru 2014
Izgradnja prometnice sa odvodnjom i pristupima na parcele sjeveroistočni dio u poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac u Bjelovaru 2014
Održavanje i zaštita ulica i nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara 2014
5. POSLOVNI PARK BJELOVAR LORA d.o.o. Građenje prometnice i površina zaštitnog zelenila na području Poslovne zone Jug 1 u Bjelovaru, etapa 1 i 2. 2008-2011
6. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZAGREB Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Čazme 2011-2012
2011-2013 god. Rekonstrukcija i uređenje gradskih ulica u Gradu Đurđevcu 2011
Sanacija i modernizacja nerazvrstanih cesta na području Općine Novo Virje 2011
Modernizacija lokalnihcesta u Općini Severin, Bjelovarsko-bilogorska županija 2012-2013
Početna O nama Galerija fotografija Referentna lista Naša oprema Kontakt Projekti EU