Copyright © 2015 by "P.Z.C. d.o.o."   •   Sva prava pridržana   •   E-Mail: pzc@pzc-bjelovar.hr
Početna O nama Galerija fotografija Referentna lista Naša oprema Kontakt Projekti EU

Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar osnovano je 1962. godine, a 1992. godine djeluje kao dioničko društvo. Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar se niz godina razvijalo izvodeći građevinske poslove u području niskogradnje na današnjem području Bjelovarsko-bilogorske županije, Križevačko-koprivničke županije, Virovitčko-podravske županije, Požeško-slavonske županije, Zagrebačke županije i šire, a usko se specijaliziralo za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta što je i osnovna djelatnost poduzeća.


Izgradnja, rekonstrukcija te održavanje cesta, ulica i ostalih prometnih površina. Zimsko i ljetno održavanje prometnica.                                               Asfaltiranje manjih površina ( dvorišta, mostova, prilaza i sl. )                      Ostali radovi u niskogradnji.                                                              Proizvodnja i distribucija svih vrsta asfaltnih mješavina.                             Prodaja šljunka i kamenih materijala.                                                       Usluga rada mehanizacije.                                                                      Usluga kamionskog prijevoza.